ورفاه

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-99/79%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

ورفاه

|ممنوع-متوقف
بانک رفاه کارگران|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-99/79%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت-1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۷
   تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۲۶
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 289/77 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
481بازه قیمت روز453
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
5/23
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 77/08 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS285
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  سازمان تامین اجتماعی16/06%شرکت کاروتامین-سهامی خاص-9/89%شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران-سهامی خاص-9/89%شرکت رفاه وگردشگری تامین-سهامی خاص-9/89%شرکت رفاه گسترتامین اجتماعی-سهامی خاص-9/89%شرکت میلادسلامت تامین اجتماعی-سهامی خاص-9/89%موسسه حسابرسی تامین اجتماعی9/89%موسسه املاک ومستغلات تامین اجتماعی9/89%موسسه فرهنگی وهنری آهنگ آتیه9/56%شرکت مشاورمدیریت وخدمات ماشینی تامین-س.خ-4/99%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دیدی
1,095-4/31
347/63 B
147/82 T
2/67%
-34/09 B
0/67-
وبملتوبملت
4,485-0/18
677/25 B
1583/20 T
28/56%
-311/66 B
0/333/08
ومللوملل
2,951-4/63
18/04 B
59/02 T
1/06%
-2/91 B
0/52-
توسعهتوسعه
2,717-0/98
5/34 B
0/00
0%---
وشهروشهر
14,5300/14
54/95 B
226/27 T
4/08%
-38/16 B
0/862/67
وپستوپست
10,430-1/81
36/45 B
170/96 T
3/08%
-31/93 B
0/235/49
وآیندوآیند
15,750-1/99
68/00 B
252/00 T
4/55%
-61/42 B
0/29-
وسالتوسالت
15,7502/35
295/13 B
117/86 T
2/13%
-4/54 B
0/646/8
وکاروکار
2,283-1/31
13/59 B
105/02 T
1/9%
274/37 M
1/037/22
ونور
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/05%---
سامانسامان
2,950-1/08
22/63 B
142/40 T
2/57%
-8/54 B
0/924/52
وپاساروپاسار
2,7210/04
190/95 B
878/80 T
15/85%
-127/30 B
0/364/08
وسیناوسینا
3,297-7/18
9/89 B
83/69 T
1/51%
-3/59 B
0/745/95
وبصادروبصادر
2,128-0/88
198/49 B
373/15 T
6/73%
-103/77 B
0/663/25
وتجارتوتجارت
2,577-0/66
642/91 B
577/06 T
10/41%
-401/02 B
0/344/24
وخاوروخاور
3,9571/94
63/49 B
197/85 T
3/57%
26/75 B
3/126/03
وپارسوپارس
1,762-2/76
38/03 B
275/47 T
4/97%
689/19 M
0/79/67
ونوینونوین
6,060-1/78
146/95 B
184/38 T
3/33%
-15/89 B
1/143/78
وزمینوزمین
5,690-0/87
6/19 B
22/76 T
0/41%
-3/99 B
0/17-
سمایهسمایه
7,320-2/87
50/51 M
29/28 T
0/53%
0/00
1-
وگردشوگردش
7,530-2/98
22/05 B
112/95 T
2/04%
-76/30 M
0/953/77