گشان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
8
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
8
0
8
0
%
حجم
سهم
1
0
0
0
9
0
/
8
0
9
0
K
تصویر نماد گشان

گشان

|مجاز
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
8
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
8
0
8
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
0
0
9
0
/
8
0
9
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  3
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت20,900پایین ترین قیمت20,900

  بازده ماهانه

  گشانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

گشان
21,700بازه قیمت روز20,900
2/30 B
حقیقی
2/30 B
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  1
  0
  3
  0
 • ارزش بازار
  31/05 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  208/78 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/18
 • حجم عرضه99/94 K
 • حجم تقاضا500
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
20,9002,974,92297
21,0001,5001
21,2003001
21,2502501
21,4004001
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
11/17
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  1,485,544,000
 • درصد شناور
  %77/78
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۱۴:۵۱”
  بازگشایی نماد معاملاتی (گشان1)
  ۱۴۰۳/۲/۳۱۱۲:۵۰”
  توقف نماد (گشان1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۲/۱۷۱۵:۲۶”
  تعلیق نماد معاملاتی (گشان1)
  ۱۴۰۳/۲/۴۱۴:۵۵”
  برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم درنماد (گشان1)
  ۱۴۰۳/۲/۴۱۱:۴۷”
  توقف نماد (گشان1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بانک صادرات ایران13/9%شرکت اعتباری ملل-سهامی عام-4/51%موسسه پشتیبانی سهام پدیده شاندیز2/75%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.امیدایرانیان1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد