پلاست
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/57%
حجم
2
0
5
0
3
0
/
4
0
8
0
K
0

پلاست

|مجاز
کارخانجات تولیدی پلاستیران|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/57%
حجم
2
0
5
0
3
0
/
4
0
8
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+8/58%
  • صنعت+10/27%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت16,240پایین ترین قیمت16,240

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۹/۵
   افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۹/۱
   پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 7/93 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/05%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 2/06 B
 • قدرت خریدار به فروشنده8
16,240بازه قیمت روز15,300
4/12 B
حقیقی
4/12 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
2/34
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/26 M
 • تعداد سهام500,000,000
 • سهام شناور
  36/41 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  موسسه بنیاددینی فرهنگی خدماتی صندوق بزرگ47/32%شرکت سامان یزد-سهامی خاص-3/41%شرکت کارخانجات تولیدی بهمن-سهامی عام-2/57%شخص حقیقی2/4%شخص حقیقی2%شخص حقیقی1/8%شرکت پویندگان سرمایه سپاهان-سهامی عام-1/03%شخص حقیقی1/02%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (لاستیک و پلاستیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پلولهپلوله
4
0
2
0
,
1
0
5
0
0
0
-2/66%
0
0
9/48 T
2/8%
-2/73 B
0/32-
پکویرپکویر
7
0
,
2
0
7
0
0
0
-0/41%
0
0
47/55 T
14/02%
-17/00 B
1/22-
پشاهنپشاهن
1
0
2
0
1
0
,
2
0
5
0
0
0
-0/12%
0
0
7/31 T
2/16%
0
0/63-
پاساپاسا
1
0
7
0
,
7
0
8
0
0
0
-1/44%
0
0
33/78 T
9/96%
-6/74 B
0/39-
پتایرپتایر
2
0
,
6
0
3
0
0
0
-1/79%
0
0
34/19 T
10/09%
46/17 M
0/5-
پلاسکپلاسک
8
0
,
4
0
2
0
0
0
-2/09%
0
0
12/29 T
3/63%
-6/27 B
0/78-
پسهندپسهند
5
0
8
0
,
1
0
8
0
0
0
0/14%
0
0
20/36 T
6/01%
-539/31 M
1/66-
پدرخشپدرخش
1
0
1
0
,
3
0
5
0
0
0
-1/39%
0
0
5/67 T
1/67%
-329/46 M
0/88-
پکرمانپکرمان
3
0
4
0
,
8
0
9
0
0
0
2/71%
0
0
88/15 T
26%
75/15 B
4/95-
پیزدپیزد
3
0
,
9
0
6
0
0
0
4/13%
0
0
31/26 T
9/22%
46/03 B
1/2-
پارتاپارتا
6
0
,
6
0
2
0
0
0
3/76%
0
0
41/04 T
12/11%
12/76 B
0/82-