پلاست

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/66%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/44%
حجم
1
0
/
1
0
3
0
M
0

پلاست

|مجاز
کارخانجات تولیدی پلاستیران|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/66%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/44%
حجم
1
0
/
1
0
3
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  /
  7
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-5/8%
  • صنعت+2/1%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,500پایین ترین قیمت12,830

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۱
   افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 6/51 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  5
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 327/88 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/29
13,610بازه قیمت روز12,830
14/75 B
حقیقی
14/75 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
2/1
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E5/36
 • P/Eگروه-
 • EPS2,425
 • P/S
  1/92
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/41 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/51 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  موسسه بنیاددینی فرهنگی خدماتی صندوق بزرگ47/32%شرکت سامان یزد-سهامی خاص-3/41%شرکت کارخانجات تولیدی بهمن-سهامی عام-2/57%شخص حقیقی2/4%شخص حقیقی2%شخص حقیقی1/79%شخص حقیقی1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (لاستیک و پلاستیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پلولهپلوله
44,7002/14
8/69 B
10/06 T
3/23%
-3/60 B
1/767/08
پکویرپکویر
6,9402/5
34/88 B
45/39 T
14/59%
-867/06 M
1/0310/67
پشاهنپشاهن
141,7502/98
385/13 M
8/55 T
2/75%
212/63 M
5/2164/41
پاساپاسا
16,990-3/21
12/95 B
32/28 T
10/38%
-4/12 B
0/429/88
پتایرپتایر
2,346-2/54
43/43 B
30/50 T
9/8%
-216/62 M
0/5914/15
پلاسکپلاسک
6,3904/88
66/10 B
9/33 T
3%
7/62 B
1/36-
پسهندپسهند
57,190-0/44
4/39 B
20/02 T
6/43%
-210/59 M
18/75
پدرخشپدرخش
10,640-0/47
13/66 B
5/32 T
1/71%
-836/98 M
0/6717/64
پکرمانپکرمان
30,3101/47
25/12 B
76/58 T
24/62%
-9/33 B
1/178/87
پیزدپیزد
14,370-0/43
42/16 B
29/31 T
9/43%
1/24 B
1/7612/24
پارتاپارتا
7,0504/91
205/63 B
43/71 T
14/05%
-34/12 B
0/2-