پلاست

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/55%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/97%
حجم
9
0
9
0
0
0
/
0
0
6
0
K
0

پلاست

|مجاز
کارخانجات تولیدی پلاستیران|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/55%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/97%
حجم
9
0
9
0
0
0
/
0
0
6
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  /
  8
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-8/3%
  • صنعت+4/2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,060پایین ترین قیمت12,670

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۱
   افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 6/46 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  1
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 320/49 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/99
12,870بازه قیمت روز12,130
15/70 B
حقیقی
15/58 B
0/00
حقوقی
128/00 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
2/07
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E5/28
 • P/Eگروه-
 • EPS2,425
 • P/S
  1/89
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  موسسه بنیاددینی فرهنگی خدماتی صندوق بزرگ47/32%شرکت سامان یزد-سهامی خاص-3/41%شرکت کارخانجات تولیدی بهمن-سهامی عام-2/57%شخص حقیقی2/4%شخص حقیقی2%شخص حقیقی1/79%شخص حقیقی1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (لاستیک و پلاستیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پلولهپلوله
44,3500/9
9/05 B
9/98 T
3/19%
1/96 B
2/266/86
پکویرپکویر
7,530-1/43
100/54 B
49/25 T
15/74%
-41/57 B
0/6511/48
پشاهنپشاهن
141,550-3
1/43 B
8/53 T
2/73%
0/00
0/4362/52
پاساپاسا
15,670-6/47
19/45 B
29/77 T
9/52%
1/72 B
0/679/33
پتایرپتایر
2,4140/37
20/97 B
31/38 T
10/03%
57/96 M
0/8614/66
پلاسکپلاسک
6,9801/32
29/16 B
10/19 T
3/26%
1/60 B
0/87-
پسهندپسهند
57,010-0/24
7/46 B
19/95 T
6/38%
-3/01 B
0/648/83
پدرخشپدرخش
11,7200/09
49/94 B
5/86 T
1/87%
-133/75 M
0/8919/23
پکرمانپکرمان
30,9800/55
6/49 B
78/27 T
25/02%
-4/36 B
4/869/09
پیزدپیزد
13,7100/22
7/90 B
27/97 T
8/94%
-126/41 M
2/5512/32
پارتاپارتا
6,730-2/05
27/89 B
41/73 T
13/34%
-19/93 B
0/24-