تفارس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
5
0
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
5
0
2
0
%
حجم
سهم
8
0
/
3
0
5
0
M
تصویر نماد تفارس

تفارس

|مجاز
تامین سرمایه خلیج فارس|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
5
0
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
5
0
2
0
%
حجم معاملات
سهم
8
0
/
3
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  1
  0
  /
  1
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,571پایین ترین قیمت2,500

  بازده ماهانه

  تفارسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  15/16 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

تفارس
2,571بازه قیمت روز2,423
21/17 B
حقیقی
6/01 B
0
حقوقی
15/16 B
 • تعداد معاملات
  1
  0
  6
  0
  4
  0
 • ارزش بازار
  25/35 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/08
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  15/16 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  846/77 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  4/79
تعدادحجم خریدقیمت
1200,0002,532
51,000,0002,530
130,0002,511
101,836,5302,500
128,1232,480
قیمتحجم فروشتعداد
2,559100,0001
2,560100,0001
2,565200,0001
2,566150,0002
2,568219,1632
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/74
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  10,000,000,000
 • درصد شناور
  %22/92
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۲۱:۵۶”
  عدم تایید بخشی از معاملات در برخی نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۳/۲/۱۷۱۳:۴۶”
  تسویه فیزیکی قراردادهای اختیار خرید و فروش نماد معاملاتی (تفارس)
  ۱۴۰۳/۲/۱۶۱۴:۳۷”
  تسویه نقدی قراردادهای اختیار خرید و فروش نماد معاملاتی (تفارس)
  ۱۴۰۳/۲/۱۶۱۴:۱۴”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی قراردادهای اختیار معامله نماد (تفارس)
  ۱۴۰۳/۲/۱۶۱۳:۵۲”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی (وامیر1)، (تفارس1) و (وپسا1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس-سهامی عام-45%شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد-سهامی خاص -18/69%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .خلیج فارس6/45%شرکت سرمایه گذاری بهمن -سهامی عام -2/66%شرکت آرمان نگرخاورمیانه-سهامی خاص-1/92%شرکت فرازانرژی پیشرو-سهامی خاص-1/2%شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد-سهامی خاص -1/16%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد