فنفت
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/5%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/02%
حجم
6
0
4
0
5
0
/
9
0
1
0
K
تصویر نماد فنفت

فنفت

|مجاز
صنایع تجهیزات نفت|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/5%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/02%
حجم معاملات
6
0
4
0
5
0
/
9
0
1
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  /
  8
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت15,450پایین ترین قیمت15,200

  بازده ماهانه

  فنفتصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -373,870,000ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فنفت
 • ارزش بازار
  18/54 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  4
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/05
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -373/87 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  128/26 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/78
16,070بازه قیمت روز15,150
9/49 B
حقیقی
9/86 B
373/87 M
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/11
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/34 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,200,000,000
 • درصد شناور
  %25/36
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تدبیربین الملل فرتاک-سهامی خاص-19/62%شرکت تلاش گستران آینده-سهامی خاص-17/69%شرکت مهندسی وساختمان صنایع نفت-سهامی خاص-16/99%شرکت توربوکمپرسورنفت-سهامی خاص-13/29%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی پرگار3/11%شرکت مدبران توسعه ورشدپارس-سهامی خاص-2/91%شخص حقیقی1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد