کنیلو

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

کنیلو

|ممنوع-متوقف
|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت+5/4%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  • ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 (حسابرسی شده)
  • ۱۳۹۴/۱۱/۳
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 (حسابرسی نشده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 150/00 B
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
1,010بازه قیمت روز990
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/1
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سفیرتجارت اسپادانا-سهامی خاص-83/6%شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص-5/71%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (کاشی و سرامیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کحافظکحافظ
7,270-1/37
4/46 B
37/38 T
25/57%
-1/95 B
0/63-
کصدفکصدف
21,300-2/78
8/24 B
7/67 T
5/25%
-3/62 B
0/23-
کپارسکپارس
10,9400/92
21/04 B
17/89 T
12/24%
-8/44 B
0/75-
کترامکترام
8,5302/56
74/52 B
14/47 T
9/9%
2/02 B
1/82-
کسعدیکسعدی
7,6700/26
10/94 B
7/67 T
5/25%
-766/42 M
0/87-
کساوهکساوه
62,570-0/83
1/10 B
33/13 T
22/67%
-237/05 M
0/31-
کلوندکلوند
42,420-0/56
2/66 B
16/97 T
11/61%
-388/44 M
1/02-
کنگار
ک
1,0000
0/00
50/25 B
0/03%---
کاصفا
ک
1,0000
0/00
150/00 B
0/1%---
کچینی
ک
1,0000
0/00
167/03 B
0/11%---
کهرامکهرام
36,600-1/89
4/90 B
2/75 T
1/88%
0/00
0/92-
کارام
ک
8,090-2/97
51/02 M
7/88 T
5/39%
0/00
1-