تکیمیا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/05%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/05%
حجم
1
0
3
0
/
3
0
2
0
M
ت

تکیمیا

|مجاز
تامین سرمایه کیمیا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/05%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/05%
حجم معاملات
1
0
3
0
/
3
0
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  6
  0
  /
  7
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,010پایین ترین قیمت2,003

  بازده ماهانه

  تکیمیاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -26,221,275,626ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

تکیمیا
 • ارزش بازار
  40/20 Tریال
 • تعداد معاملات
  5
  0
  2
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -26/22 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  50/14 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/29
2,069بازه قیمت روز1,949
100/27 M
حقیقی
26/32 B
26/66 B
حقوقی
443/32 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
4/21
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  20,000,000,000
 • درصد شناور
  %22/99
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت س .گروه مالی کیمیامس ایرانیان -س .خ -50/99%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی صنعت مس13/91%شرکت ملی صنایع مس ایران -سهامی عام -9%شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس -سهامی عام -1/11%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران -سهامی عام -1%شرکت سرمایه گذاری پردیس -سهامی عام -1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد