غیوان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
9
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
9
0
6
0
%
حجم
ریال
4
0
9
0
/
0
0
0
0
تصویر نماد غیوان

غیوان

|مجاز
|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
9
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
9
0
6
0
%
حجم معاملات
ریال
4
0
9
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  7
  0
  3
  0
  /
  7
  0
  1
  0
  K
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۲۹
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت15,790پایین ترین قیمت15,790

  بازده ماهانه

  غیوانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

غیوان
15,940بازه قیمت روز15,640
0
حقیقی
0
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  4
  0
  9
  0
 • ارزش بازار
  260/54 Bریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  0ریال
 • قدرت خرید حقیقی-
 • حجم عرضه0
 • حجم تقاضا211/90 K
تعدادحجم خریدقیمت
7211,90115,940
قیمتحجم فروشتعداد
000
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/02
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  16,500,000
 • درصد شناور
  %8/40
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۱/۲۰۱۱:۳۱”
  نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی
  ۱۴۰۳/۱/۸۱۹:۱۸”
  عدم تایید معاملات در برخی از نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۳/۱/۸۱۱:۳۸”
  نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۶۲۱:۵۶”
  عدم تایید معاملات در برخی نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۶۱۱:۳۸”
  نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بین المللی جهان تیراژه پارسیان-سهامی خاص-32/39%شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام-21/79%شرکت بین المللی گروه غذائی جهان نازپاسارگادبام12/7%شرکت ساختمانی بین المللی دنیای طراحان آریا-سها12/7%مؤسسه بنیادپانزده خرداد6/15%شرکت دنیای شیمی پلیمربامسئولیت محدود5/87%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۱/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد