کچینی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

کچینی

|ممنوع-متوقف
|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت-0/1%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۳/۲۵
   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
  • ۱۴۰۱/۱۲/۸
   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 167/03 B
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
1,010بازه قیمت روز990
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/12
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گسترش پایاصنعت سینا-سهامی خاص-50%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-7/57%شرکت سرمایه گذاری سپه-سهامی عام-3/43%شرکت نوآوران مدیریت سبا-سهامی خاص -1/18%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (کاشی و سرامیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کحافظکحافظ
7,120-1/11
7/22 B
36/61 T
25/49%
-2/13 B
0/557/58
کصدفکصدف
20,9001/93
39/60 B
7/52 T
5/24%
-1/41 B
0/3513/92
کپارسکپارس
10,690-0/93
16/49 B
17/48 T
12/17%
-12/14 B
0/267/11
کترامکترام
7,960-7/5
38/46 B
13/50 T
9/4%
-8/64 B
0/4813/82
کسعدیکسعدی
7,660-1/04
3/46 B
7/66 T
5/33%
-195/50 M
0/6212/55
کساوهکساوه
62,1200/08
10/47 B
32/90 T
22/91%
-9/24 B
0/127/68
کلوندکلوند
42,5200/02
5/12 B
17/01 T
11/84%
-349/11 M
1/447/42
کنگار
ک
1,0000
0/00
50/25 B
0/04%---
کاصفا
ک
1,0000
0/00
150/00 B
0/1%---
کنیلو
ک
1,0000
0/00
150/00 B
0/1%---
کهرامکهرام
36,000-1/25
2/48 B
2/70 T
1/88%
0/00
1/46-
کارام
ک
8,090-4/94
101/02 M
7/88 T
5/49%
0/00
1-