سایرا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
2
0
/
7
0
1
0
K
تصویر نماد سایرا

سایرا

|مجاز
ایرانیت|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم معاملات
2
0
/
7
0
1
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  6
  0
  /
  6
  0
  7
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت54,200پایین ترین قیمت54,200

  بازده ماهانه

  سایراصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

سایرا
 • ارزش بازار
  2/52 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  73/33 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1
56,400بازه قیمت روز54,200
146/67 M
حقیقی
146/67 M
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/54
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  180/02 Kسهم
 • تعداد سهام
  45,600,000
 • درصد شناور
  %36/97
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه تولیدی مهرام-سهامی عام-27/13%شرکت توسعه نوآوران آپادانا-سهامی خاص-13/3%شرکت توسعه انبوه سازان مسکن کامیارآپادانا-س خ-12/47%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .میزان داریک4/02%شرکت راهبردکسب وکاربیژه-سهامی خاص-2/67%شرکت سرمایه گذاری غایت نگر-سهامی عام-2/41%شخص حقیقی1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد