کورزی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

کورزی

|ممنوع-متوقف
سرمایه گذاری کشاورزی ایران|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت-0/2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۴/۳۱
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)
  • ۱۴۰۲/۳/۱۰
   درخواست تکمیل مشخصات سهامداران

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 100/00 B
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
1,020بازه قیمت روز980
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/02
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بانک کشاورزی-سهامی خاص-7/73%شرکت تعاونی اتحادیه م.ت روستائی وکشاورزی ایران6/91%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (زراعت و خدمات وابسته)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
آیندهآینده
9,330-2/93
17/66 B
3/90 T
0/76%
0/00
0/86-
تلیسهتلیسه
4,073-3/6
16/57 B
20/34 T
3/98%
1/30 B
0/67-
زمگسازمگسا
36,3601/35
3/14 B
10/91 T
2/13%
-908/27 M
0/41-
ابریشم
ا
1,000,0000
0/00
0/00
0%---
آبینآبین
5,140-2/65
31/58 B
9/27 T
1/81%
-635/30 M
0/61-
زگلدشتزگلدشت
23,900-1/42
8/15 B
16/73 T
3/27%
-2/36 B
0/78-
زشگزازشگزا
8,410-1/4
1/37 B
8/07 T
1/58%
0/00
0/46-
زبینازبینا
3,645-2/24
2/53 B
13/27 T
2/6%
-1/08 B
0/39-
زقیامزقیام
2,947-2/56
6/27 B
20/33 T
3/98%
-464/42 M
0/95-
زپارسزپارس
38,4402/77
3/94 B
53/64 T
10/49%
114/83 M
0/77-
زکشتزکشت
19,170-1/99
3/07 B
11/50 T
2/25%
-475/74 M
0/68-
جوینجوین
6,6000/92
653/42 M
49/20 T
9/63%
0/00
0/89-
زدشتزدشت
27,350-2/68
4/31 B
18/87 T
3/69%
15/19 M
0/64-
زماهانزماهان
7,770-1/27
2/30 B
8/78 T
1/72%
279/70 M
0/75-
سیمرغسیمرغ
32,6007/27
27/98 B
42/38 T
8/29%
-9/63 B
1/51-
زفکازفکا
17,530-4
21/19 B
26/30 T
5/14%
2/84 B
1/06-
زشریفزشریف
5,520-5/06
10/84 B
13/27 T
2/6%
747/76 M
0/56-
زکوثرزکوثر
28,310-1/58
5/09 B
56/62 T
11/08%
1/72 B
0/86-
زملاردزملارد
19,9705/63
529/08 B
15/98 T
3/13%
6/55 B
0/92-
سپیدسپید
27,470-6/77
8/16 B
82/41 T
16/12%
1/52 B
0/71-
اجداد
ا
1,0000
0/00
1/04 T
0/2%---
دیزباد
د
1,0000
0/00
503/21 B
0/1%---
زسپاها
ز
1,0000
0/00
220/00 B
0/04%---
زفجر
ز
17,410-2/75
8/32 B
15/67 T
3/06%
-1/63 B
5/3-
فردوس
ف
1,0000
0/00
12/00 T
2/35%---
زهلال
ز
1,0000
0/00
0/00
0%---