تپکو

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/61%
حجم
4
0
0
0
/
9
0
3
0
M
0

تپکو

|مجاز
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/61%
حجم
4
0
0
0
/
9
0
3
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  6
  0
  /
  8
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-7/4%
  • صنعت+1/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,130پایین ترین قیمت2,031

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۵/۲۲
   افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۵/۱۸
   تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 44/82 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  0
  0
  1
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -8/07 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 414/02 M
 • قدرت خریدار به فروشنده2/1
2,130بازه قیمت روز2,006
62/93 B
حقیقی
71/00 B
23/94 B
حقوقی
15/87 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
6/32
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 8/45 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E745/65
 • P/Eگروه-
 • EPS3
 • P/S
  3/58
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 33/28 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 39/74 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 50/17 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 72/48 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 101/34 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  سازمان تامین اجتماعی52/24%شرکت پیشروامیدهامون-سهامی عام-3/93%سازمان خصوصی سازی-معاف ازمالیات-2/7%بانک صادرات ایران1/87%بانک تجارت1/7%شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ماشین الات و تجهیزات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وتوشهوتوشه
6,8500/15
16/17 B
41/10 T
5/8%
-1/88 B
1/346/73
لازمالازما
66,2002/96
72/68 B
14/40 T
2/03%
-19/89 B
0/43201/43
لخانهلخانه
26,850-2/98
99/62 M
24/16 T
3/41%
0/00
1403/24
تکنوتکنو
9,1007/01
155/70 B
7/64 T
1/08%
70/09 B
1/45124/06
تراک
ت
1,8039/99
202/66 M
91/95 B
0/01%---
تپمپیتپمپی
13,9500/14
23/20 B
30/69 T
4/33%
-6/61 B
1/26/52
تفیروتفیرو
44,2002/91
21/39 M
530/40 B
0/07%
0/00
120/47
لخزرلخزر
14,6300/89
7/66 B
24/33 T
3/43%
2/00 B
1/917/21
تکمباتکمبا
6,650-3/22
22/66 B
11/46 T
1/62%
-1/39 B
0/7419/09
تایراتایرا
8,690-2/38
22/92 B
111/23 T
15/69%
2/72 B
0/816/58
تکشاتکشا
65,110-4/99
42/26 B
13/02 T
1/84%
2/25 B
0/8383/94
لابسالابسا
7,2404/93
83/47 B
19/55 T
2/76%
10/84 B
1/5514/21
لسرمالسرما
29,080-3/64
10/34 B
6/34 T
0/89%
509/09 M
0/9771/17
لبوتانلبوتان
14,670-1/35
7/06 B
36/67 T
5/17%
-2/24 B
0/212/56
توربو
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
تمحرکهتمحرکه
8,120-0/25
8/04 B
2/88 T
0/41%
0/00
1/35-
تاتمستاتمس
118,800-2/99
506/04 M
13/76 T
1/94%
0/00
0/5-
انتخابانتخاب
28,150-2/44
38/60 B
281/50 T
39/7%
-13/11 B
1/04-
گلدیراگلدیرا
8,3400/98
210/17 B
69/75 T
9/84%
-38/33 B
0/94-