ولتجار

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/85%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/67%
حجم
5
0
/
2
0
8
0
M
0

ولتجار

|مجاز
واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/85%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/67%
حجم
5
0
/
2
0
8
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  0
  0
  /
  1
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-4/5%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/2%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,826پایین ترین قیمت3,700

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انتقال سند قطعی ملک خریداری شده از بانک سپه- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 8/39 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  3
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -4/62 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 329/99 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/2
3,826بازه قیمت روز3,604
15/51 B
حقیقی
20/13 B
4/62 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
26,336/47
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 6/55 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E14/41
 • P/Eگروه-
 • EPS265
 • P/S
  8/61
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 2/64 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 4/99 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 5/04 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 10/32 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 18/58 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بازرگانی همقدمان-سهامی خاص-66%شرکت توسعه ساختمانی سلین-سهامی خاص-3/67%شخص حقیقی1/68%شرکت رادیس-سهامی خاص-1/49%شخص حقیقی1/32%شرکت گروه راما-سهامی خاص-1/16%شرکت هخاتالان-سهامی خاص-1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت توسعه ساختمانی سلین-سهامی خاص-
  66/23 M
  500/00 K

نمادهای هم گروه (تجارت عمده وخرده فروشی وسایط نقلیه موتور)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
بدکوبدکو
708-0/43
60/67 M
31/86 B
100%---