بدکو
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
4
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
5
0
7
0
%
حجم
ریال
8
0
5
0
/
7
0
2
0
K
تصویر نماد بدکو

بدکو

|ممنوع-متوقف
|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
4
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
5
0
7
0
%
حجم معاملات
ریال
8
0
5
0
/
7
0
2
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  0
  0
  /
  6
  0
  7
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۲۹
 • قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت710پایین ترین قیمت701

  بازده ماهانه

  بدکوصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

بدکو
715بازه قیمت روز701
-
حقیقی
-
-
حقوقی
-
 • تعداد معاملات
  8
  0
  5
  0
  ,
  7
  0
  2
  0
  3
  0
 • ارزش بازار
  31/86 Bریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/19
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خرید حقیقی-
 • حجم عرضه0
 • حجم تقاضا0
تعدادحجم خریدقیمت
قیمتحجم فروشتعداد
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
100
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  450/00 Kسهم
 • تعداد سهام
  45,000,000
 • درصد شناور
  %44/87
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا9/84%شخص حقیقی6/66%شخص حقیقی6/61%شخص حقیقی4/51%شخص حقیقی3/54%شخص حقیقی3/33%شخص حقیقی2/02%شخص حقیقی1/94%شخص حقیقی1/87%شخص حقیقی1/71%شخص حقیقی1/66%شخص حقیقی1/66%شخص حقیقی1/64%شخص حقیقی1/61%شخص حقیقی1/56%شخص حقیقی1/5%شخص حقیقی1/33%شخص حقیقی1/08%شخص حقیقی1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۱/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد