بدکو

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/43%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/57%
حجم
8
0
5
0
/
7
0
2
0
K
0

بدکو

|ممنوع-متوقف
|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/43%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/57%
حجم
8
0
5
0
/
7
0
2
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  0
  0
  /
  6
  0
  7
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت710پایین ترین قیمت701

  رویدادها

  • ۱۴۰۰/۶/۲۴
   تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۰/۶/۲۳
   تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 31/86 B
 • تعداد معاملات
  8
  0
  5
  0
  ,
  7
  0
  2
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
715بازه قیمت روز701
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/38
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 0/00
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 0/00
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 0/00
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 0/00
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 0/00
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا9/84%شخص حقیقی6/66%شخص حقیقی6/61%شخص حقیقی4/51%شخص حقیقی3/54%شخص حقیقی3/33%شخص حقیقی2/02%شخص حقیقی1/94%شخص حقیقی1/87%شخص حقیقی1/71%شخص حقیقی1/66%شخص حقیقی1/66%شخص حقیقی1/64%شخص حقیقی1/61%شخص حقیقی1/56%شخص حقیقی1/5%شخص حقیقی1/33%شخص حقیقی1/08%شخص حقیقی1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (تجارت عمده وخرده فروشی وسایط نقلیه موتور)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ولتجارولتجار
3,8142/85
20/13 B
8/39 T
100%
-4/62 B
1/214/41