وکاسپی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

وکاسپی

|ممنوع-متوقف
|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/8%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  • ۱۴۰۰/۶/۱۷
   صورت های مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
  • ۱۳۹۹/۳/۱۰
   صورت های مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی نشده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 3/00 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
1,010بازه قیمت روز990
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/75
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بازرگانی اعتمادگسترپرشین-سهامی خاص-5%شخص حقیقی4/66%شرکت تامین سرمایه بانک ملت-سهامی خاص-4/01%شرکت تامین سرمایه امین -سهامی خاص -3/66%شخص حقیقی2/55%شخص حقیقی1/8%شخص حقیقی1/66%شخص حقیقی1/66%شخص حقیقی1/66%شخص حقیقی1/66%کارگزاری سهام گستران شرق-سهامی خاص-1/66%شخص حقیقی1/45%شخص حقیقی1/25%شخص حقیقی1/25%شخص حقیقی1/25%شخص حقیقی1/15%شخص حقیقی1/15%شخص حقیقی1/05%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (واسطه‌گری‌های مالی و پولی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وآفروآفر
31,2500/33
111/26 B
15/63 T
3/92%
-10/88 B
0/98-
وآوین
و
1,0000
0/00
50/00 B
0/01%---
وسناوسنا
18,1201/81
46/20 B
62/67 T
15/73%
10/26 B
1/95-
وآتوسوآتوس
7,4702/94
1/60 B
13/45 T
3/37%
0/00
0/88-
وارسوارس
37,450-2/89
105/66 B
18/73 T
4/7%
0/00
1/07-
واعتبارواعتبار
4,7900/91
26/80 B
8/62 T
2/16%
127/86 M
0/96-
ومشانومشان
246,8002/99
86/52 B
64/17 T
16/1%-0/98-
ولامید
و
1,0000
0/00
300/00 B
0/07%---
ولرازولراز
67,1002/98
275/35 B
4/09 T
1/03%
4/19 B
1/74-
واحیاواحیا
18,350-1/03
45/78 B
146/80 T
36/84%
3/63 B
0/56-
وثوقوثوق
32,4501/84
144/87 B
10/38 T
2/61%
-15/13 B
1/54-
ویساویسا
15,0902/93
3/97 B
17/20 T
4/32%
350/09 M
2/47-
وثنووثنو
2,908-2/39
3/87 B
7/27 T
1/82%
-1/42 B
0/64-
واحصاواحصا
26,000-2/99
26/41 B
10/98 T
2/76%
-2/43 B
0/7-
ولاناولانا
37,450-1/32
79/72 B
3/75 T
0/94%
-22/23 B
0/33-
ومعین
و
1,0000
0/00
6/00 T
1/51%---
ولشرقولشرق
6,0001
4/43 B
8/40 T
2/11%
81/67 M
0/98-