چبسپا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
/
0
0
1
0
K
0

چبسپا

|ممنوع-متوقف
|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
/
0
0
1
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  0
  0
  5
  0
  /
  0
  0
  0
  0
  K
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت+3/2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت500پایین ترین قیمت500

  رویدادها

  • ۱۳۹۴/۳/۱۰
   صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/09/30 (حسابرسی شده)
  • ۱۳۹۲/۲/۱۷
   اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1391/12/30

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 15/00 B
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  0
  0
  1
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
1,414بازه قیمت روز1,386
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/02
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 0/00
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 0/00
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 0/00
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 0/00
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 0/00
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری توسعه وگسترش پارس36/33%شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی-سهامی عام-14/4%شرکت صنایع لاستیکی سهند-سهامی عام-14%شرکت پادذوب تهران-سهامی خاص-4/16%شرکت سرمایه گذاری هامون کیش-سهامی خاص-4/06%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-3/72%شرکت گسترش صنایع پیام-سهامی عام-1/56%شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران-سهامی عام-1/45%شخص حقیقی1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (محصولات کاغذی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
چکارمچکارم
2,3990
354/57 M
35/98 B
0/05%---
چکارنچکارن
4,022-2/66
22/93 B
9/52 T
13/63%
-1/61 B
1/1244/39
چکاوهچکاوه
20,1103/48
29/58 B
14/08 T
20/17%
-660/98 M
1/15110/1
چکاپاچکاپا
3,3471/15
122/18 B
31/32 T
44/88%
12/19 B
1/38-
لطیفلطیف
74,200-1/46
4/68 B
14/84 T
21/26%
-150/18 M
3/56-