دی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
9
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
9
0
5
0
%
حجم
سهم
4
0
1
0
/
2
0
1
0
M
د

دی

|مجاز
بانک دی|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
9
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
9
0
5
0
%
حجم معاملات
سهم
4
0
1
0
/
2
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  0
  0
  /
  1
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت731پایین ترین قیمت731

  بازده ماهانه

  نمادصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان
  905/44 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

دی
731بازه قیمت روز703
30/13 B
حقیقی
29/22 B
0
حقوقی
905/44 M
ابزار تکنیکال
 • تعداد معاملات
  5
  0
  5
  0
  1
  0
 • ارزش بازار
  98/69 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  905/44 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  248/98 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/32
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/93
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  135,000,000,000
 • درصد شناور
  %82/84
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد
 • نمودار ترکیب سهامداران

  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی گروه دی14/76%سازمان اقتصادی کوثر1/36%شرکت گروه مالی واقتصادی دی-سهامی خاص-1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نمادآخرین قیمت و درصدقیمت پایانی و درصدحجم معاملاتارزش معاملاتخالص ورود و خروج پول حقیقینمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد