حاریا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/83%
حجم
1
0
/
7
0
6
0
M
0

حاریا

|مجاز
کشتیرانی آریا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/83%
حجم
1
0
/
7
0
6
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  /
  2
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-5/4%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,200پایین ترین قیمت6,970

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۱
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/04/10 (حسابرسی شده)
  • ۱۴۰۲/۲/۱۷
   تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/10/10

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 1/88 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 272/26 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/84
7,250بازه قیمت روز6,970
12/25 B
حقیقی
12/25 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
3/66
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/43 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-117
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/64 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/77 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 1/48 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 11/66 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 12/45 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی18/05%شرکت ملی نفتکش ایران-سهامی خاص-16/66%شرکت حمل واردات ایران-سهامی خاص-14/27%شرکت حمل دریائی ایران-سهامی خاص-2/77%شخص حقیقی1/4%شخص حقیقی1/19%شخص حقیقی1/12%شخص حقیقی1/11%شرکت هفت دریا-بامسئولیت محدود-1/11%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  شخص حقیقی
  3/78 M
  1/05 M
  شخص حقیقی
  3/24 M
  200/00 K

نمادهای هم گروه (حمل و نقل ابی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
حقشم
ح
1,0000
0/00
1/00 T
1/94%---
حفجر
ح
1,0000
0/00
1/30 T
2/53%---
حخزرحخزر
45,500-3/81
51/07 B
49/14 T
95/53%
2/00 B
0/454/52