حاریا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
1
0
5
0
%
حجم
سهم
9
0
7
0
/
2
0
2
0
K
تصویر نماد حاریا

حاریا

|ممنوع-متوقف
کشتیرانی آریا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
1
0
5
0
%
حجم معاملات
سهم
9
0
7
0
/
2
0
2
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  5
  0
  3
  0
  /
  8
  0
  4
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,790پایین ترین قیمت6,720

  بازده ماهانه

  حاریاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

حاریا
6,970بازه قیمت روز6,710
653/84 M
حقیقی
653/84 M
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  9
  0
  7
  0
  ,
  2
  0
  1
  0
  5
  0
 • ارزش بازار
  1/85 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/04
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  108/97 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  2
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
6,8602,8831
6,8707,8842
6,9606,8641
6,9904501
7,00046,8841
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
3/28
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/28 Mسهم
 • تعداد سهام
  270,000,000
 • درصد شناور
  %37/64
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۳۰۱۳:۳۰”
  توقف نماد معاملاتی (حاریا1) در پایان جلسه معاملات
  ۱۴۰۳/۲/۱۰۱۳:۵۷”
  بازگشایی نماد معاملاتی (حاریا1)
  ۱۴۰۳/۲/۴۱۴:۰۷”
  توقف نماد معاملاتی (حاریا1) در پایان جلسه معاملات
  ۱۴۰۳/۲/۱۱۴:۵۳”
  بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (حاریا1)
  ۱۴۰۳/۲/۱۱۴:۰۳”
  بازگشایی نماد معاملاتی (حاریا1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی18/05%شرکت ملی نفتکش ایران-سهامی خاص-16/66%شرکت حمل واردات ایران-سهامی خاص-14/27%شرکت حمل دریائی ایران-سهامی خاص-2/77%شخص حقیقی2/33%شخص حقیقی2/23%شخص حقیقی1/51%شخص حقیقی1/32%شخص حقیقی1/11%شرکت هفت دریا-بامسئولیت محدود-1/11%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد