فالوم
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/97%
حجم
4
0
/
2
0
0
0
M
تصویر نماد فالوم

فالوم

|ممنوع-متوقف
آلومتک|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/97%
حجم معاملات
4
0
/
2
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  2
  0
  /
  2
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,060پایین ترین قیمت10,060

  بازده ماهانه

  فالومصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

فالوم
 • ارزش بازار
  25/15 Tریال
 • تعداد معاملات
  4
  0
  ,
  2
  0
  0
  0
  1
  0
  ,
  4
  0
  2
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/17
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  670/89 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/7
10,360بازه قیمت روز9,760
42/27 B
حقیقی
18/52 B
0
حقوقی
23/75 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/14
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/05 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,500,000,000
 • درصد شناور
  %28/05
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری ملی ایران -سهامی عام -61/03%شرکت بین المللی پارس تجارت منطقه آزادچابهار-س خ4/43%شرکت ساختمان برج هزارکرمان-سهامی خاص-1/82%شخص حقیقی1/8%شخص حقیقی1/69%شخص حقیقی1/18%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۲۹)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد