صنعت ساختمان

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

صنعت ساختمان

|ممنوع-متوقف
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت+8/5%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  • ۱۴۰۱/۸/۱۴
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت گسترش فن آوریهای صنعت ساختمان)
  • ۱۴۰۱/۱/۱۶
   صورت های مالی سال مالی منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی شده) (شرکت گسترش فن آوریهای صنعت ساختمان)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 398/73 B
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
1,050بازه قیمت روز950
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/05
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام398,731,000
 • سهام شناور
  100/00 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  تغییرات سهامداران عمده

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (خدمات فنی و مهندسی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پیمانکاری نوین
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
خفولاخفولا
57,5500/97
26/15 B
16/69 T
2/04%
0/00
2131/53
تپولاتپولا
22,350-2/83
51/35 B
2/82 T
0/34%
5/59 B
0/8-
تاباتابا
34,3000/15
4/95 B
2/13 T
0/26%
-432/12 M
1/14330/56
توربین جنوب
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
رمپنارمپنا
12,670-2/04
44/80 B
760/20 T
92/68%
-20/94 B
0/49/15
رنیکرنیک
10,1900/1
10/69 B
33/12 T
4/04%
5/01 B
1/187/86
رتکو
ر
26,5501/55
26/17 B
5/31 T
0/65%
8/01 B
1/44-