پیمانکاری نوین

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

پیمانکاری نوین

|ممنوع-متوقف
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت+8/5%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  پیمانکاری نوین
  • ارزش بازار
   ریال 0/00
  • تعداد معاملات
   0
   0
  • تغییر مالکیت-
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی-
  • قدرت خریدار به فروشنده-
  1,050بازه قیمت روز950
  -حقیقی-
  -حقوقی-
  مقیاس
  سهم کوچک
  درصد سهم از صنعت
  0
  اطلاعات پایه
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام0
  • سهام شناور-
  نسبت‌های مالی
  • P/E-
  • P/Eگروه-
  • EPS-
  • P/S-
  میانگین حجم
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  میانگین ارزش
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • نمودار ترکیب سهامداران

   سازمان گسترش ونوسازی ایران-معاف ازمالیات-99/99%

   تغییرات سهامداران عمده (۱۳۹۵/۳/۲۳)

   سهامدارانسهمتغییر

  نمادهای هم گروه (خدمات فنی و مهندسی)

  نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  صنعت ساختمان
  ص
  1,0000
  0/00
  398/73 B
  0/05%---
  خفولاخفولا
  57,5500/97
  26/15 B
  16/69 T
  2/03%
  0/00
  2131/53
  تپولاتپولا
  22,350-2/83
  51/35 B
  2/82 T
  0/34%
  5/59 B
  0/8-
  تاباتابا
  34,3000/15
  4/95 B
  2/13 T
  0/26%
  -432/12 M
  1/14330/56
  توربین جنوب
  ت
  1,0000
  0/00
  0/00
  0%---
  رمپنارمپنا
  12,670-2/04
  44/80 B
  760/20 T
  92/63%
  -20/94 B
  0/49/15
  رنیکرنیک
  10,1900/1
  10/69 B
  33/12 T
  4/04%
  5/01 B
  1/187/86
  رتکو
  ر
  26,5501/55
  26/17 B
  5/31 T
  0/65%
  8/01 B
  1/44-