تبریز

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

تبریز

|ممنوع-متوقف
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت-6/9%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  • ارزش بازار
   ریال 0/00
  • تعداد معاملات
   0
   0
  • تغییر مالکیت-
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی-
  • قدرت خریدار به فروشنده-
  1,050بازه قیمت روز950
  -حقیقی-
  -حقوقی-
  مقیاس
  سهم کوچک
  درصد سهم از صنعت
  0
  اطلاعات پایه
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام0
  • سهام شناور-
  نسبت‌های مالی
  • P/E-
  • P/Eگروه-
  • EPS-
  • P/S-
  میانگین حجم
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  میانگین ارزش
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • نمودار ترکیب سهامداران

   سازمان گسترش ونوسازی ایران بخش1-معاف ازمالیات52/29%سازمان گسترش ونوسازی ایران-معاف ازمالیات-47/7%

   تغییرات سهامداران عمده (۱۳۹۳/۳/۲۶)

   سهامدارانسهمتغییر

  نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

  نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  فبستمفبستم
  13,6402/95
  5/18 B
  3/86 T
  2%
  0/00
  6/25104/51
  فنرژیفنرژی
  44,000-1/93
  838/45 M
  7/18 T
  3/73%
  0/00
  0/13-
  فبیرافبیرا
  4,781-2/93
  15/42 B
  8/48 T
  4/4%
  -8/03 B
  0/96-
  فسلیرفسلیر
  26,5712/95
  29/37 B
  2/66 T
  1/38%---
  فجوشفجوش
  1,782-1/63
  4/66 B
  3/76 T
  1/95%
  0/00
  1/06-
  فاراکفاراک
  1,874-0/74
  35/70 B
  38/68 T
  20/09%
  -3/78 B
  1/0312
  فجامفجام
  7,770-1/16
  4/93 B
  6/99 T
  3/63%
  -463/57 M
  1/7714/13
  فلامیفلامی
  13,1402/95
  38/49 B
  7/88 T
  4/1%
  -1/42 B
  1/2514/48
  فامافاما
  11,1800/45
  11/40 B
  39/13 T
  20/33%
  -6/07 B
  0/38/14
  فاذرفاذر
  1,7130/93
  45/14 B
  31/05 T
  16/13%
  -294/25 M
  1/07-
  چدنچدن
  2,8012/86
  109/57 B
  30/81 T
  16/01%
  26/64 B
  0/787/81
  کیاکیا
  13,8404/37
  20/76 B
  3/05 T
  1/58%-1/2719/27
  فکمندفکمند
  23,4002/8
  4/19 B
  8/96 T
  4/66%
  0/00
  2/6-