ریخته گری تبریز
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
0
0
0
0
/
0
0
0
0
M
تصویر نماد ریخته گری تبریز

ریخته گری تبریز

|ممنوع-متوقف
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم معاملات
1
0
0
0
0
0
/
0
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت1,000پایین ترین قیمت1,000

  بازده ماهانه

  ریخته گری تبریزصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

ریخته گری تبریز
 • ارزش بازار
  0ریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  0
  0
  ,
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  ,
  0
  0
  0
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خرید حقیقی-
1,050بازه قیمت روز950
-
حقیقی
-
-
حقوقی
-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام
  0
 • درصد شناور
  %4/64
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  پذیره نویسی اولیه بانک گردشگری87/5%شرکت سهامی بیمه ایران2/74%شرکت بازرگانی مدبران اقتصاد-سهامی خاص-1/37%شرکت بازرگانی پتروشیمی-سهامی خاص-1/25%شرکت بیمه ایران معین-سهامی خاص-1/25%شرکت گروه اقتصادسابین-سهامی خاص-1/25%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۳۹۰/۷/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد