بکهنوج
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/16%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/9%
حجم
8
0
/
7
0
8
0
M
تصویر نماد بکهنوج

بکهنوج

|مجاز
تولید برق ماهتاب کهنوج|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/16%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/9%
حجم معاملات
8
0
/
7
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  9
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  1
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,263پایین ترین قیمت1,210

  بازده ماهانه

  بکهنوجصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

بکهنوج
 • ارزش بازار
  19/93 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  6
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/06
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  100/77 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/07
1,267بازه قیمت روز1,147
10/88 B
حقیقی
10/88 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/3
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  16,050,496,000
 • درصد شناور
  %16/00
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 23/5
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر-سهامی خاص-66/39%شرکت توسعه ومدیریت انرژی پارسیان-سهامی خاص-6/54%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی معیار4/45%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .اکسیرسودا4/06%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -1/36%شخص حقیقی1/2%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد