سپرده

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-99/53%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

سپرده

|ممنوع-متوقف
سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-99/53%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1388/12/24
  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 2/89 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
222بازه قیمت روز202
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/26
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 70/75 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه21/57
 • EPS148
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بانک ملی ایران5%شرکت سرمایه گذاری صباتامین -سهامی عام -5%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ5%شرکت بورس اوراق بهادارتهران-سهامی عام-5%شرکت بورس کالای ایران-سهامی عام-5%سازمان بورس واوراق بهادار5%شرکت بورس انرژی ایران-سهامی عام-5%شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -5%بانک تجارت4/98%شرکت گروه مالی بانک مسکن-سهامی عام-4/8%شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -4/79%شرکت فرابورس ایران-سهامی عام-4/78%کارگزاری بانک صنعت ومعدن4/16%کارگزاری بانک سپه3/81%بانک رفاه کارگران-سهامی عام-3/8%شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص -3/8%بانک سامان-سهامی عام-3/19%بانک سپه2/5%کارگزاری بانک کشاورزی2/23%شرکت سرمایه گذاری سپه-سهامی عام-1/5%شرکت بانک ایران زمین-سهامی عام-1/35%شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا-سهامی عام-1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  بانک ملی ایران
  682/50 M
  157/50 M
  شرکت سرمایه گذاری صباتامین -سهامی عام -
  682/50 M
  157/50 M
  موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ
  682/50 M
  157/50 M
  شرکت بورس اوراق بهادارتهران-سهامی عام-
  682/50 M
  157/50 M
  شرکت بورس کالای ایران-سهامی عام-
  682/50 M
  157/50 M
  سازمان بورس واوراق بهادار
  682/50 M
  157/50 M
  شرکت بورس انرژی ایران-سهامی عام-
  682/50 M
  157/50 M
  شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -
  682/50 M
  157/50 M
  بانک تجارت
  680/45 M
  157/03 M
  شرکت گروه مالی بانک مسکن-سهامی عام-
  655/20 M
  151/20 M
  شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -
  655/17 M
  151/19 M
  شرکت فرابورس ایران-سهامی عام-
  652/86 M
  150/66 M
  کارگزاری بانک صنعت ومعدن
  568/75 M
  131/25 M
  کارگزاری بانک سپه
  520/65 M
  120/15 M
  بانک رفاه کارگران-سهامی عام-
  518/70 M
  119/70 M
  شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص -
  518/70 M
  119/70 M
  بانک سامان-سهامی عام-
  435/44 M
  100/48 M
  بانک سپه
  341/25 M
  78/75 M
  کارگزاری بانک کشاورزی
  305/63 M
  70/53 M
  شرکت سرمایه گذاری سپه-سهامی عام-
  204/75 M
  47/25 M
  شرکت بانک ایران زمین-سهامی عام-
  184/62 M
  42/60 M
  شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا-سهامی عام-
  145/49 M
  33/58 M

نمادهای هم گروه (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
بورسبورس
5,700-3/09
136/31 B
103/74 T
9/44%
46/09 B
0/7123/71
امیدامید
5,010-0/8
2/16 B
76/15 T
6/93%
-23/80 M
1/211/43
تنوینتنوین
2,8620/67
6/94 B
110/19 T
10/03%
-3/23 B
0/245/88
لوتوسلوتوس
3,700-2/32
3/69 B
129/50 T
11/79%
-798/69 M
0/66/79
کالاکالا
10,120-3/19
136/34 B
137/63 T
12/53%
-11/83 B
0/4317/65
فرابورسفرابورس
11,050-4/72
319/95 B
92/82 T
8/45%
-70/10 B
0/428/04
تملتتملت
2,6680/34
9/51 B
72/04 T
6/56%
-8/78 B
0/678/83
انرژیانرژی
28,040-2/03
81/37 B
75/71 T
6/89%
-1/52 B
0/46117/05
امینامین
5,590-3/68
19/85 B
100/62 T
9/16%
-3/22 B
2/42-
تمدن
ت
370-97/3
0/00
5/55 T
0/51%---
تفارستفارس
2,811-0/14
13/70 B
28/11 T
2/56%
-110/38 M
1/66-
تماوندتماوند
4,200-0/51
6/17 B
58/80 T
5/35%
-992/67 M
1/04-
تکیمیا
ت
1,756-0/11
87/73 B
35/12 T
3/2%
-59/26 B
2/83-
تکاردان
ت
8,080-0/37
84/11 B
72/72 T
6/62%
-37/90 B
--