حتاید
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/85%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/67%
حجم
2
0
/
3
0
5
0
M
تصویر نماد حتاید

حتاید

|مجاز
تایدواترخاورمیانه|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/85%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/67%
حجم معاملات
2
0
/
3
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  3
  0
  /
  1
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  31/11
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,770پایین ترین قیمت5,430

  بازده ماهانه

  حتایدصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

حتاید
 • ارزش بازار
  65/88 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  8
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  178/65 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/08
5,770بازه قیمت روز5,030
13/22 B
حقیقی
13/22 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
5/7
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  4/80 Mسهم
 • تعداد سهام
  12,000,000,000
 • درصد شناور
  %33/46
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 4/04
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت فرازانرژی دنا-سهامی خاص-64/38%شرکت سرمایه گذاری افتخارسهام-سهامی خاص-2/16%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد