وبهمن
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
0
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
2
0
2
0
%
حجم
سهم
5
0
6
0
1
0
/
3
0
7
0
K
تصویر نماد وبهمن

وبهمن

|مجاز
سرمایه گذاری بهمن|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
0
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
2
0
2
0
%
حجم معاملات
سهم
5
0
6
0
1
0
/
3
0
7
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  2
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -1/92
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,257پایین ترین قیمت2,257

  بازده ماهانه

  وبهمنصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  304/78 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وبهمن
2,349بازه قیمت روز2,257
669 M
حقیقی
364/22 M
598/02 M
حقوقی
902/80 M
 • تعداد معاملات
  2
  0
  9
  0
 • ارزش بازار
  50/60 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  304/78 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  33/45 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/09
 • حجم عرضه957/79 K
 • حجم تقاضا361/36 K
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
2,2577,446,93845
2,26012,3821
2,29729,4001
2,3001,2721
2,33734,6002
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/04
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  5/60 Mسهم
 • تعداد سهام
  14,000,000,000
 • درصد شناور
  %15/72
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/12
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۹۱۲:۴۶”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی اختیار فروش تبعی وبهمن(هبهمن306)(هبهمن307)
  ۱۴۰۳/۲/۹۱۲:۴۳”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(وبهمن)،(رانفور)،(پتایر)،(پکرمان)،(ولساپا)
  ۱۴۰۳/۲/۸۱۴:۰۴”
  بازگشایی نمادهای اوراق اختیارفروش تبعی وبهمن(هبهمن306)(هبهمن307)
  ۱۴۰۳/۲/۸۱۴:۰۰”
  بازگشایی نماد معاملاتی(وبهمن)
  ۱۴۰۳/۱/۲۷۱۳:۲۰”
  توقف نمادهای معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی وبهمن (هبهمن306) (هبهمن307)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه بهمن-سهامی عام-48/37%شرکت بیمه ملت -سهامی عام -9/99%شرکت گروه انرژی مهستان-سهامی عام-4/91%صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی4/15%PRXسبد-شرک48730--بان00015-4/13%صندوق سرمایه گذاری افرانمادپایدار3/82%شرکت مزدایدک -سهامی عام-3/1%صندوق سرمایه گذاری سپیددماوند1/75%صندوق سرمایه گذاری اعتمادداریک1/66%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی بهمن گست1/28%شرکت بازرگانی تدارکات کارآمدپویاابریشم-س.خ-1/12%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد