شبریز

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/29%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/53%
حجم
3
0
/
6
0
5
0
M
0

شبریز

|مجاز
پالایش نفت تبریز|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/29%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/53%
حجم
3
0
/
6
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  7
  0
  /
  4
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -59/8
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+19/7%
  • صنعت+18%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,260پایین ترین قیمت12,870

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۹
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۶/۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 392/70 T
 • تعداد معاملات
  9
  0
  3
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -18/95 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 81/08 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/53
14,080بازه قیمت روز12,240
27/57 B
حقیقی
46/52 B
19/42 B
حقوقی
470/11 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
6/37
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 5/99 M
 • تعداد سهام30,000,000,000
 • سهام شناور
  29/11 %
نسبت‌های مالی
 • P/E6/67
 • P/Eگروه5/93
 • EPS1,948
 • P/S
  0/43
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 9/73 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 15/24 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 15/89 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 121/39 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 234/15 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 274/17 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه گسترش نفت وگازپارسیان -سهامی عام -49/53%بانک صادرات ایران5/15%بانک تجارت4/7%شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان -سهامی عام -3/5%صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم3/13%شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت-سهامی خاص-2/59%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/14%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ونفتونفت
5,5800/9
5/82 B
27/90 T
0/45%
-3/92 B
0/557/17
شرانلشرانل
82,350-0/96
43/22 B
164/70 T
2/67%
16/23 B
0/685/57
شپناشپنا
8,550-1/04
439/22 B
1940/85 T
31/47%
-223/16 B
0/466/33
شبندرشبندر
11,750-1/6
239/07 B
1578/52 T
25/59%
-97/52 B
0/494/81
شزنگشزنگ
109,750-2
2/54 B
3/07 T
0/05%
0/00
0/12339/33
شپاسشپاس
34,0501/48
6/14 B
81/72 T
1/32%
2/95 B
2/225/13
شجی
ش
1,0000
0/00
940/00 B
0/01%---
شنفتشنفت
8,670-1/5
9/72 B
173/40 T
2/81%
-4/95 B
0/37/55
شبهرنشبهرن
26,030-1/34
59/33 B
311/06 T
5/04%
-3/07 B
0/46/83
شاوانشاوان
23,650-0/42
34/99 B
189/20 T
3/07%
-13/59 B
0/716/21
شسپاشسپا
5,0600
16/59 B
283/36 T
4/59%
-7/75 B
0/446/7
شرمان
ش
1,0000
0/00
134/88 B
0%---
شترانشتران
4,530-1/53
209/89 B
1245/75 T
20/2%
-92/16 B
0/485/24
شراز
ش
15,230-0/66
21/81 B
167/53 T
2/72%
-12/32 B
0/34-