شبریز
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/43%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/62%
حجم
4
0
/
6
0
7
0
M
تصویر نماد شبریز

شبریز

|مجاز
پالایش نفت تبریز|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/43%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/62%
حجم معاملات
4
0
/
6
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  9
  0
  /
  8
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  172/82
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,020پایین ترین قیمت12,600

  بازده ماهانه

  شبریزصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  11,142,126,970ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شبریز
 • ارزش بازار
  376/80 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  0
  0
  6
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  11/14 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  139/85 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/13
13,220بازه قیمت روز11,500
59/72 B
حقیقی
48/57 B
87/01 M
حقوقی
11/23 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
6/06
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  10/06 Mسهم
 • تعداد سهام
  30,000,000,000
 • درصد شناور
  %29/20
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 4/56
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه گسترش نفت وگازپارسیان -سهامی عام -49/53%بانک صادرات ایران5/15%بانک تجارت4/7%شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان -سهامی عام -3/46%صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم3/13%شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت-سهامی خاص-2/59%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/14%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد