بالبر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/22%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/22%
حجم
4
0
5
0
5
0
/
0
0
7
0
K
0

بالبر

|مجاز
کابل البرز|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/22%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/22%
حجم
4
0
5
0
5
0
/
0
0
7
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  /
  3
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -5/47
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+6/6%
  • صنعت+0/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت25,990پایین ترین قیمت24,500

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۸
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 16/02 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  7
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت
  0/07%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -574/28 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 120/64 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/43
27,250بازه قیمت روز24,670
10/25 B
حقیقی
10/83 B
763/60 M
حقوقی
189/32 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
4/28
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 422/54 K
 • تعداد سهام640,000,000
 • سهام شناور
  10/17 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه14/81
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت آفرنگان کابل-سهامی خاص-66/93%FIN SANIL ELECTRIC CO.LTD14/2%شرکت سیمکو-سهامی خاص-3/03%شخص حقیقی2/85%شرکت بیمه دانا-سهامی عام-2/79%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ماشین الات و دستگاه‌های برقی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
نیرونیرو
20,7502/9
2/03 B
6/22 T
1/66%
1/41 B
4/36-
بایکابایکا
27,200-2/86
111/11 M
13/73 T
3/67%
0/00
--
بشهاببشهاب
20,480-2/63
14/27 B
14/93 T
3/99%
2/89 B
0/68-
بکاببکاب
12,4202/29
31/25 B
6/09 T
1/63%
2/74 B
1/43-
برانس
ب
1,0000
0/00
3/75 T
1%---
بموتوبموتو
2,670-1/64
14/52 B
53/79 T
14/38%
11/78 B
2/36-
بتکبتک
256,150-1/99
417/07 M
2/31 T
0/62%
0/00
0/4-
بترانسبترانس
2,831-0/59
48/90 B
103/06 T
27/55%
-6/72 B
0/69-
بکامبکام
2,8070/21
13/51 B
38/40 T
10/27%
261/17 M
1/02-
بنیروبنیرو
4,0750/12
11/36 B
38/38 T
10/26%
-293/82 M
0/74-
بسویچبسویچ
4,155-5/45
10/18 B
53/56 T
14/32%
-1/67 B
0/22-
برانسفو
ب
1,0000
0/00
3/50 T
0/94%---
بکابلبکابل
35,5002/43
352/70 B
36/34 T
9/72%
195/81 B
2/08-