دامین
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/33%
حجم
2
0
/
1
0
4
0
M
تصویر نماد دامین

دامین

|مجاز
داروسازی امین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/33%
حجم معاملات
2
0
/
1
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  3
  0
  /
  4
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -23/22
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,350پایین ترین قیمت5,990

  بازده ماهانه

  دامینصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  826,527,510ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

دامین
 • ارزش بازار
  34/54 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  3
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/04
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  826/53 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  305/31 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی2/2
6,880بازه قیمت روز5,980
13/43 B
حقیقی
12/61 B
16/99 M
حقوقی
843/52 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/26
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/33 Mسهم
 • تعداد سهام
  5,500,000,000
 • درصد شناور
  %26/10
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/98
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت داروسازی کوثر-سهامی عام-37/5%شرکت پارس دارو-سهامی عام-16%شرکت تلاش انگیزه دارای آریا-بامسئولیت محدود-10/2%شرکت امین سلامت بهاران-سهامی خاص-4/54%BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی.ب.ثروت پویا4/37%شرکت الحاوی-سهامی عام-1/29%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد