آباد
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/55%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/57%
حجم
1
0
9
0
0
0
/
5
0
3
0
K
تصویر نماد آباد

آباد

|مجاز
توریستی ورفاهی آبادگران ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/55%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/57%
حجم معاملات
1
0
9
0
0
0
/
5
0
3
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  /
  6
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -2/42
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت62,290پایین ترین قیمت60,500

  بازده ماهانه

  آبادصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  16,875,960ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

آباد
 • ارزش بازار
  14/71 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  0
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/08
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  16/88 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  105/03 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/81
65,940بازه قیمت روز57,320
11/66 B
حقیقی
11/64 B
0
حقوقی
16/88 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
5/93
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  244/70 Kسهم
 • تعداد سهام
  240,000,000
 • درصد شناور
  %44/94
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 1,425/12
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین-سهامی عام-52/31%شخص حقیقی1/69%شخص حقیقی1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد