صمعاد412

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
2
0
0
0
5
0
/
0
0
0
0

صمعاد412

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
2
0
0
0
5
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  0
  0
  0
  0
  /
  7
  0
  8
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت+2/6%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت979,411پایین ترین قیمت979,411

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۷
   صورت های مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت کک طبس)
  • ۱۴۰۲/۶/۱۸
   درخواست تکمیل مشخصات سهامداران

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  2
  0
  0
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
-بازه قیمت روز-
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
-
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  تغییرات سهامداران عمده

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کمنگنزکمنگنز
17,100-0/98
26/43 B
25/31 T
0/35%
49/16 M
0/7413/23
کدماکدما
73,6800/76
130/72 B
18/42 T
0/25%
-230/02 M
0/93242/05
کاماکاما
5,2403/34
192/06 B
104/80 T
1/45%
-21/66 B
1/3314/02
ومعادنومعادن
4,772-2
67/80 B
918/27 T
12/69%
-709/50 M
0/496/56
کچادکچاد
5,830-0/86
18/13 B
1582/85 T
21/87%
7/09 B
0/867/19
تکنارتکنار
66,8502/98
15/57 B
4/01 T
0/06%
2/23 B
1/6448/56
کنورکنور
19,660-2/43
24/02 B
251/08 T
3/47%
-8/61 B
0/1511/2
کرویکروی
6,960-1/85
20/61 B
69/60 T
0/96%
-6/16 B
0/374/42
کبافقکبافق
32,7801/16
4/99 B
39/83 T
0/55%
-949/00 M
0/6914/87
کگلکگل
6,190-1/93
38/28 B
2042/70 T
28/22%
-1/80 B
0/4711
وامیروامیر
345,950-2/99
10/20 B
29/06 T
0/4%
0/00
0/87/7
کگهرکگهر
49,9500
24/68 B
1248/75 T
17/25%
-1/35 B
0/9710/56
تاصیکوتاصیکو
7,5401/33
20/35 B
508/95 T
7/03%
4/08 B
1/247/16
اپالاپال
13,510-1/11
20/50 B
135/10 T
1/87%
6/81 B
1/67-
فزرفزر
41,400-1/31
183/61 B
124/20 T
1/72%
-17/04 B
0/56-
تجلیتجلی
2,165-1/15
10/45 B
134/23 T
1/85%
-3/01 B
0/45-
کرومیت
ک
1,0000
0/00
1/55 T
0/02%---