صگل309

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
2
0
3
0
/
0
0
0
0
K
0

صگل309

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
2
0
3
0
/
0
0
0
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  3
  0
  /
  0
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت-4/4%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/8%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت1,000,000پایین ترین قیمت1,000,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1402/06/31 (شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر)
  • ۱۴۰۲/۷/۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  2
  0
  2
  0
  ,
  9
  0
  9
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
-بازه قیمت روز-
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
-
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  تغییرات سهامداران عمده

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کمنگنزکمنگنز
16,9300/82
12/17 B
25/06 T
0/35%
-242/27 M
0/78-
کدماکدما
78,4800/06
65/15 B
19/62 T
0/28%
-144/39 M
0/8-
کاماکاما
5,0304/27
118/81 B
100/60 T
1/42%
-6/11 B
1/01-
ومعادنومعادن
4,632-0/15
39/93 B
891/33 T
12/6%
-12/97 B
0/41-
کچادکچاد
5,6700
15/88 B
1539/40 T
21/75%
-11/47 B
0/23-
تکنارتکنار
64,400-1/94
1/44 B
3/86 T
0/06%
50/81 M
1/2-
کنورکنور
19,390-2/62
15/24 B
247/63 T
3/5%
1/65 B
0/29-
کرویکروی
6,7600/3
5/34 B
67/60 T
0/95%
138/38 M
1/01-
کبافقکبافق
32,510-0/7
6/09 B
39/50 T
0/56%
-1/42 B
0/51-
کگلکگل
5,900-1/01
36/55 B
1947/00 T
27/52%
2/59 B
0/96-
وامیروامیر
332,850-2/17
13/29 B
27/96 T
0/4%
-891/79 M
0/97-
کگهرکگهر
49,900-0/1
36/66 B
1247/50 T
17/63%
-328/41 M
2/23-
تاصیکوتاصیکو
7,9000/13
11/05 B
533/25 T
7/54%
-4/41 B
0/39-
اپالاپال
13,290-2/1
14/75 B
132/90 T
1/88%
1/94 B
0/86-
فزرفزر
41,4500/98
102/79 B
124/35 T
1/76%
-50/30 B
0/36-
تجلیتجلی
2,0470/34
6/54 B
126/91 T
1/79%
-1/93 B
0/63-
کرومیت
ک
1,0000
0/00
1/55 T
0/02%---