صترام505

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

صترام505

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت-3/5%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت-پایین ترین قیمت-

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۱
   آگهی ثبت افزایش سرمایه

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
0بازه قیمت روز0
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
-
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  تغییرات سهامداران عمده

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (کاشی و سرامیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کحافظکحافظ
6,900-1/88
4/71 B
35/47 T
25/22%
-2/53 B
0/29-
کصدفکصدف
22,3502/95
9/83 B
8/05 T
5/72%
1/66 B
0/88-
کپارسکپارس
10,8900
6/19 B
17/81 T
12/66%
322/11 M
1/03-
کترامکترام
7,560-12/07
9/17 B
12/82 T
9/12%
-512/95 M
0/55-
کسعدیکسعدی
7,840-0/13
3/55 B
7/84 T
5/58%
-25/62 M
0/94-
کساوهکساوه
58,110-6/71
2/81 B
30/77 T
21/88%
1/86 B
0/55-
کلوندکلوند
41,8500/1
9/18 B
16/74 T
11/9%
-4/93 B
0/36-
کنگار
ک
1,0000
0/00
50/25 B
0/04%---
کاصفا
ک
1,0000
0/00
150/00 B
0/11%---
کنیلو
ک
1,0000
0/00
150/00 B
0/11%---
کچینی
ک
1,0000
0/00
167/03 B
0/12%---
کهرامکهرام
36,400-1/91
4/79 B
2/73 T
1/94%
0/00
1/04-
کارام
ک
8,090-4/94
101/02 M
7/88 T
5/61%
0/00
1-