پارسا211

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/9%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/9%
حجم
7
0
/
4
0
5
0
K
0

پارسا211

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/9%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/9%
حجم
7
0
/
4
0
5
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  /
  4
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت-0/5%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,000,000پایین ترین قیمت1,000,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش امین اوراق مشارکت شرکت لیزینگ پارسیان منتهی به دوره 31 تیر 1402 (به پیوست)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
-بازه قیمت روز-
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
-
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  تغییرات سهامداران عمده

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (سایر واسطه گریهای مالی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ولملتولملت
6,03015/41
8/71 B
9/04 T
7/91%
308/06 M
1/42-
ولبهمنولبهمن
4,0400/7
717/39 M
21/01 T
18/37%
-270/86 M
0/89-
وایرانوایران
5,610-2/66
9/36 B
9/14 T
8%
-48/34 M
0/67-
ولساپاولساپا
1,728-2/63
5/92 B
25/13 T
21/97%
-170/47 M
1/05-
ولغدرولغدر
5,090-0/2
1/60 B
7/63 T
6/67%
103/45 M
0/78-
ولصنمولصنم
3,936-1/72
2/77 B
15/74 T
13/77%
-385/71 M
0/98-
ولپارسولپارس
5,130-3/5
3/12 B
6/67 T
5/83%
-516/52 M
1/86-
ولنوین
و
1,0000
0/00
3/00 T
2/62%---
ولکارولکار
6,200-0/32
2/96 B
9/30 T
8/13%
87/51 M
2/44-
ولیزولیز
1,927-1/16
6/10 B
7/71 T
6/74%
-1/89 B
0/47-