عیار

|مجاز
عیار|unknown
آخرین قیمت
81,0503.97%
قیمت پایانی
80,660
حجم
7/6M
 • ارزش معاملات
  613/7B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۹صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۱/۹صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

عیار
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات7,608,311
 • تغییر مالکیت%
 • خالص جریان ورود خروج پول0
 • سرانه خرید حقیقی2/8K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
84,745بازه قیمت روز69,337
613/3B
حقیقی
462/9B
486/2M
حقوقی
150/8B
مقیاس
-
P/E
-
درصد سهم از صنعت
-
RSI
-
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • زمینه فعالیت: صندوق سرمایه گذاری صنعت: 0
  سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل:
  نشانی امور سهام:

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E