مدیر

|مجاز
مدیر|فرابورس
آخرین قیمت
16,6902.77%
قیمت پایانی
16,458
حجم
1/4M
 • ارزش معاملات
  22/2B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  مدیر
  • ارزش بازار-
  • تعداد معاملات1,350,949
  • تغییر مالکیت%
  • خالص جریان ورود خروج پول-9B
  • سرانه خرید حقیقی7/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  17,432بازه قیمت روز14,264
  10/6B
  حقیقی
  19/6B
  11/6B
  حقوقی
  2/7B
  مقیاس
  -
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام-
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صندوق سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E