پادا

|مجاز
پادا|فرابورس
آخرین قیمت
156,4712.32%
قیمت پایانی
154,690
حجم
26/7K
 • ارزش معاملات
  4/1B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۹صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۱/۹صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

پادا
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات26,749
 • تغییر مالکیت%
 • خالص جریان ورود خروج پول-3/9B
 • سرانه خرید حقیقی113/66666666666667
 • قدرت خریدار به فروشنده0
166,840بازه قیمت روز136,506
106/1M
حقیقی
4B
4B
حقوقی
107/6M
مقیاس
-
P/E
-
درصد سهم از صنعت
-
RSI
-
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • زمینه فعالیت: صندوق سرمایه گذاری صنعت: 0
  سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل:
  نشانی امور سهام:
  تهران-شهید بهشتی-خیابان شهید احمد قصیر-خیابان پنجم-پلاک 15-ساختمان پارس-طبقه اول-واحد 6- کدپستی 1513718618

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E