نشان

|مجاز
نشان|فرابورس
آخرین قیمت
12,0400.07%
قیمت پایانی
12,041
حجم
29/2K
 • ارزش معاملات
  351/8M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  نشان
  • ارزش بازار-
  • تعداد معاملات29,219
  • تغییر مالکیت%
  • خالص جریان ورود خروج پول0
  • سرانه خرید حقیقی27/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  13,235بازه قیمت روز10,829
  331/1M
  حقیقی
  20/7M
  20/7M
  حقوقی
  331/1M
  مقیاس
  -
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E