هم وزن

|مجاز
هم وزن|فرابورس
آخرین قیمت
14,8003.32%
قیمت پایانی
14,747
حجم
76/5M
 • ارزش معاملات
  1/1T
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  هم وزن
  • ارزش بازار-
  • تعداد معاملات76,450,092
  • تغییر مالکیت%
  • خالص جریان ورود خروج پول600/2B
  • سرانه خرید حقیقی59/4K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  15,253بازه قیمت روز12,481
  842B
  حقیقی
  241/8B
  285/6B
  حقوقی
  885/9B
  مقیاس
  -
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام-
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صندوق سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E