اوصتا

|مجاز
اوصتا|فرابورس
آخرین قیمت
27,2330.07%
قیمت پایانی
27,232
حجم
11/2M
 • ارزش معاملات
  306/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  اوصتا
  • ارزش بازار-
  • تعداد معاملات128
  • تغییر مالکیت%
  • خالص جریان ورود خروج پول-40/1B
  • سرانه خرید حقیقی12/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  29,916بازه قیمت روز24,478
  18/4B
  حقیقی
  58/5B
  287/9B
  حقوقی
  247/8B
  مقیاس
  -
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E