یارا

|مجاز
یارا|فرابورس
آخرین قیمت
13,3280.13%
قیمت پایانی
13,328
حجم
4/4M
 • ارزش معاملات
  58/8B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  یارا
  • ارزش بازار-
  • تعداد معاملات99
  • تغییر مالکیت%
  • خالص جریان ورود خروج پول19/4B
  • سرانه خرید حقیقی51/4K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  14,642بازه قیمت روز11,980
  28/8B
  حقیقی
  9/4B
  30B
  حقوقی
  49/4B
  مقیاس
  -
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E