کمند

|مجاز
کمند|بورس
آخرین قیمت
10,1520.12%
قیمت پایانی
10,151
حجم
530/7M
 • ارزش معاملات
  5/4T
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  کمند
  • ارزش بازار-
  • تعداد معاملات530,730,644
  • تغییر مالکیت%
  • خالص جریان ورود خروج پول449/8B
  • سرانه خرید حقیقی115/9K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  11,146بازه قیمت روز9,120
  1/6T
  حقیقی
  1/1T
  3/8T
  حقوقی
  4/2T
  مقیاس
  -
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام-
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صندوق سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E