کیان

|مجاز
کیان|بورس
آخرین قیمت
41,6230.11%
قیمت پایانی
41,622
حجم
40/6M
 • ارزش معاملات
  1/7T
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۹صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

کیان
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات40,646,874
 • تغییر مالکیت%
 • خالص جریان ورود خروج پول348/4B
 • سرانه خرید حقیقی11/8K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
45,688بازه قیمت روز37,382
963/2B
حقیقی
614/9B
728/5B
حقوقی
1/1T
مقیاس
-
P/E
-
درصد سهم از صنعت
-
RSI
-
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • زمینه فعالیت: صندوق سرمایه گذاری صنعت: 0
  سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل:
  نشانی امور سهام:

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E