شزنگ

|مجاز
شزنگ|unknown
آخرین قیمت
94,5003.00%
قیمت پایانی
93,850
حجم(مشکوک)
531/9K
 • ارزش معاملات
  49/9B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  شزنگ
  • ارزش بازار2/6B
  • تعداد معاملات531,922
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول123/4M
  • سرانه خرید حقیقی3/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  94,500بازه قیمت روز89,000
  49/9B
  حقیقی
  49/8B
  0
  حقوقی
  123/4M
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا221/5K
  • تعداد سهام28,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صنعت:
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  شپنا
  ش
  1.128,9901/5T2T--42/3B0.94%
  شنفت
  ش
  0.267,85038/7B156/8B-3/9B0.94%
  شراز
  ش
  5.0017,720114/2B196/3B-18/2B1.26%
  شبهرن
  ش
  -0.4627,97087/4B334/6B-8/9B0.52%
  شاوان
  ش
  4.7126,600303/8B213/6B-72/7B0.91%
  شسپا
  ش
  4.365,610137/8B321/4B--76/1B0.44%
  شبریز
  ش
  6.9718,1401/8T548/1B-773/3B2.73%
  شتران
  ش
  2.364,9701/5T1/4T-215/6B0.87%