وثوق

|مجاز
وثوق|unknown
آخرین قیمت
26,5002.71%
قیمت پایانی
26,250
حجم(مشکوک)
3/8M
 • ارزش معاملات
  99/4B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وثوق
  • ارزش بازار8/5B
  • تعداد معاملات3,785,898
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول3B
  • سرانه خرید حقیقی15/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  26,950بازه قیمت روز25,450
  93/6B
  حقیقی
  90/6B
  5/9B
  حقوقی
  8/9B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام320,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صنعت:
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E