ولانا

آخرین قیمت
52,3502/45%
قیمت پایانی
50,150-1/86%
حجم(مشکوک)
3M

ولانا

|مجاز
شرکت لیزینگ آریا دانا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
52,3502/45%
قیمت پایانی
50,150-1/86%
حجم(مشکوک)
3M
 • ارزش معاملات
  151/8B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+47/07%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ولانا
  • ارزش بازار5/2B
  • تعداد معاملات578
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-2/3B
  • سرانه خرید حقیقی21/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده2/19
  51,300بازه قیمت روز48,400
  150B
  حقیقی
  152/2B
  2/3B
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  51/09
  درصد سهم از صنعت
  0/53
  RSI
  90/48
  • حجم مبنا508/3K
  • تعداد سهام100,000,000
  • سهام شناور38.08%
  • EPS637
  • P/Eگروه-
  • P/S9/4257
  • میانگین حجم یک ماه888/5K
  • میانگین حجم سه ماه1M
  • میانگین حجم یک سال872/4K
  • میانگین ارزش یک ماه13/5B
  • میانگین ارزش سه ماه14/9B
  • میانگین ارزش یک سال11/5B
  • زمینه فعالیت: لیزینگ صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@arialease.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: مهدی جعفری بشلی
   نشانی امور سهام:
   تهران کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج نرسیده به چهارراه ایرانخودرو لاین کندرو سایت گروه بهمن شماره 279

  نمادهای هم گروه (واسطه‌گری‌های مالی و پولی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وآفر
  و
  2/9517,0102/1B8/7B0/88%1/9B19/4%3/09
  وسنا
  و
  2/8519,11025/7B66/1B6/63%13/7B2/64%55/26
  وآتوس
  و
  2/99366,500159/9B659/7B66/22%-1/59%-
  وارس
  و
  2/9726,000102/3B13B1/3%-0/39%9/05
  واعتبار
  و
  -6/926,880278/8B12/3B1/24%-0/82%6/98
  ومشان
  و
  2/99192,05011/8B3/9B0/39%2/9B1/9%211/18
  ولراز
  و
  2/1740,05022/4B2/4B0/24%-256/9M1/06%-
  واحیا
  و
  2/8221,750141/1B175/2B17/59%2/3B2/54%9/56
  وثوق
  و
  -2/9619,7005/7B6/3B0/63%-394M0/17%113/76
  ویسا
  و
  2/9311,21018/5B12/8B1/29%674/4M2/03%17/74
  وثنو
  و
  2/983,78519B9/5B0/95%-4/4B1/54%6/91
  واحصا
  و
  -2/9336,55022/6B15/4B1/55%-2/6B1/2%65/69
  ولشرق
  و
  07,85041/6B10/8B1/09%-0/75%47/63