شتولی

|مجاز
شتولی|unknown
آخرین قیمت
18,4901.99%
قیمت پایانی
18,420
حجم(مشکوک)
454/4K
 • ارزش معاملات
  8/4B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  شتولی
  • ارزش بازار4/6B
  • تعداد معاملات454,447
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول0
  • سرانه خرید حقیقی35K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  18,470بازه قیمت روز17,750
  8/4B
  حقیقی
  8/4B
  0
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا559/3K
  • تعداد سهام250,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@tolypers.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: مهناز عقبائی
   نشانی امور سهام:
   قزوین شهرصنعتی البرز

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E