تابا

|مجاز
تابا|unknown
آخرین قیمت
28,6001.42%
قیمت پایانی
28,700
حجم(مشکوک)
451/2K
 • ارزش معاملات
  13B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  تابا
  • ارزش بازار1/8B
  • تعداد معاملات451,171
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول143/8K
  • سرانه خرید حقیقی13/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  28,250بازه قیمت روز26,650
  13B
  حقیقی
  13B
  0
  حقوقی
  143/8K
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا620K
  • تعداد سهام62,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: حسين حسن پور مقدم اصفهاني
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E