شرنگی

|مجاز
شرنگی|unknown
آخرین قیمت
39,300
قیمت پایانی
39,050
حجم(مشکوک)
752/6K
 • ارزش معاملات
  29/4B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  شرنگی
  • ارزش بازار19/6B
  • تعداد معاملات752,626
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول0
  • سرانه خرید حقیقی4/6K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  40,250بازه قیمت روز37,950
  29/4B
  حقیقی
  29/4B
  0
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام500,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: ranguin@ranguin.co.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: غلامعلی خورسندی لالوی
   نشانی امور سهام:
   کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج جنب داروسازی رازک خیابان رنگین

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E